Udruga vinogradara, voćara i vinara “Klopotec”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga vinogradara, voćara i vinara “Klopotec”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7

Broj telefona: 099 2627 041

E-mail i web adresa: udrugaklopotec@gmail.com

Ukupan broj članova: 170

Odgovorna osoba: Tonko Županić

Misija ili svrha udruge: Organizacija predavanja, izložbi, demonstracija i stručnih ekskurzija kojima je cilj unapređenje VVV proizvodnje na širem lepoglavskom području