Udruga za promicanje kulture pisanja i crtanja

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga za promicanje kulture pisanja i crtanja “Nova Lepoglava”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Budim 15

Broj telefona: 098 1715 928

E-mail i web adresa: drazen966@hotmail.com

Ukupan broj članova: 15

Odgovorna osoba: Dražen Šoštarić

Misija ili svrha udruge: Promicanje kulture pisanja i crtanja na području grada Lepoglave i okolice