Utjecaj, a ne ukras

U Tuheljskim toplicama je 27. i 28. siječnja 2024. održana je dvodnevna edukacija za 30 iskusnih mentora iz Dječjih vijeća i foruma Hrvatske u okviru projekta “Utjecaj, a ne ukras” (Influence, not just a decoration).

Kroz bogat program edukacije mentori su ojačani za rad s djecom u participativnim procesima. Uz iskusne voditeljice edukacije (Sanja Škorić, nacionalna koordinatorica Dječjih vijeća i foruma Hrvatske, Tanja Povšič, Zveza prijateljev mladine Slovenije i prof. dr. sc. Ivana Borić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb), mentori su prošli niz radionica na teme: suradnja djece i odraslih u odlučivanju, uloga mentora kao osobe koja donosi promjenu u poticanju djece za dječju participaciju, kao i praktične vježbe i smjernice za sudjelovanje djece i mladih u radu savjetodavnih tijela, radnih skupina i na sastancima s odraslima (donositeljima odluka).

Na edukaciju  je pozvana i voditeljica Dječjeg vijeća Grada Lepoglave Mirjana Posavec, a učenici s područja Grada uključili su se u online anketu “The Europe Kids Want“.

Pitanja su vezana uz obrazovanje, zaštitu, mentalno zdravlje djece, diskriminaciju, sudjelovanje djece, klimatske promjene i dječje prioritete. Svakih pet godina odrasli građani Europske unije (EU) glasuju za Europski parlament. Ovi izbori imaju izravan utjecaj na sastav i Europskog parlamenta i Europske komisije (kroz kolegij povjerenika), koji će donositi ključne odluke koje oblikuju živote svih pojedinaca koji žive u EU-u, uključujući više od 80 milijuna djece, i imati utjecaja na milijune drugih u zemljama partnera EU-a.

Sljedeći izbori dolaze u lipnju 2024. S više od 400 milijuna ljudi koji imaju pravo glasa, izbori za Europski parlament jedni su od najvećih demokratskih izbora na svijetu. Prema važećem zakonu EU-a, države članice EU-a slobodne su odrediti svoju minimalnu dob za glasanje na europskim izborima. Ta je dob postavljena na 16 godina u Austriji, Belgiji, Njemačkoj i Malti, 17 u Grčkoj i 18 u ostalim državama članicama. To znači da u većini zemalja EU djeca neće moći glasati.

Izbori za Europski parlament predstavljaju važnu priliku da se istaknu izazovi s kojima se djeca suočavaju i da se istaknu prioriteti za koje oni sami misle da su važni. Zato su vodeće organizacije za dječja prava ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, SOS Dječja sela i UNICEF udružile snage kako bi dječje glasove stavile u prvi plan u oblikovanju agende EU-a za sljedećih pet godina.