Važno ! Obveza za vlasnike-posjednike zemljišta

Komunalno redarstvo Grada Lepoglava podsjeća na obvezu vlasnike-posjednike zemljišta da svoje zemljište uz javnu površinu (nerazvrstane ceste) redovito održavaju na način da uklanjaju šikaru i raslinje koje zaklanja pogled i ugrožava sigurnost prometa. To znači da su stabla i grane koje prelaze na cestovno zemljište, posebno u zimskom periodu gdje se stabla i grane lome pod težinom snijega i padaju na prometni dio ceste vlasnici – posjednici zemljišta dužni ukloniti zbog ugrožavanja sigurnosti prometa.

Ne pridržavanje obveza sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama Grada Lepoglava, redovito će kontrolirati komunalno redarstvo,te poduzimati propisane mjere.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE