Video prijenos 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održat će danas, 30. studenog 2023. godine, s početkom u 18 sati, svoju 19. sjednicu.

Građani će sjednicu moći pratiti uživo u video prijenosu na sljedećem linku: 

https://youtube.com/@LEPOGLAVA-STREAM?si=oMAS7GqdUKUBcnbb

 

 

Za sjednice je predložen dnevni red od 10 točaka:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića za 2022./2023. godinu
  4. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2023. godine
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Lepoglava
  6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2023./2024. godinu
  7. Prijedlog Odluke o gradskim porezima
  8. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Lepoglave
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave,
  10. Ostalo