Video prijenos 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održat će danas, 20. prosinca 2023. godine 20. sjednicu s početkom u 17 sati.

Građani će sjednicu moći pratiti uživo u video prijenosu na sljedećem linku: 

https://youtube.com/@LEPOGLAVA-STREAM?si=oMAS7GqdUKUBcnbb

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2023. godinu:
 • Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Prijedlog 2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Prijedlog 1. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2023. godinu
 • Prijedlog 2. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu
 • Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu
 • Prijedlog 2. Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda
 • Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2023. godinu
 1. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 2. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2024. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2024. godinu
 • Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu
 • Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2024. godinu
 • Program potreba u obrazovanju za 2024. godinu iznad školskog standarda
 • Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2024. godinu
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2024. godinu
 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog

otpada na području Grada Lepoglave

 1. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesije na području grada Lepoglave za 2024. godinu
 2. Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2024. godinu
 3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2024. godinu
 4. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
 5. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2024. godinu
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave
 7. Prihvaćanje Programa rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2024. godinu
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2024. godini
 10. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2023. – na znanje.
 11. Ostalo