Video prijenos 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održat će danas, 29. siječnja 2024. godine 21. sjednicu s početkom u 17 sati.

Građani će sjednicu moći pratiti uživo u video prijenosu na sljedećem linku: 

https://youtube.com/@LEPOGLAVA-STREAM?si=oMAS7GqdUKUBcnbb

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lepoglave
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave
  7. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike
  8. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2023. – na znanje.
  9. Ostalo