Višnjička udruga mladih

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Višnjička udruga mladih

Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka

Broj telefona: nema evidentiranih podataka

E-mail i web adresa: nema evidentiranih podataka

Ukupan broj članova: nema evidentiranih podataka

Odgovorna osoba: nema evidentiranih podataka

Misija ili svrha udruge: nema evidentiranih podataka