Voda na području Višnjice nije za ljudsku upotrebu

Voda na području Višnjice zbog zamućenja nije za ljudsku upotrebu. Ivkom-vode d.o.o., koje pitkom vodom opskrbljuju područje Višnjice, poručuju da je zbog velikih količina kiše došlo do zamućenja vode na izvorištu Sutinska u Donjoj Višnjici iz kojeg se uz višnjički, snabdijeva voćanski i cvetlinski kraj (za koje također vrijedi upozorenje o zamućenju vode i njenoj neispravnosti za ljudsku upotrebu).

Iz Ivkom-voda poručuju da voda nije za ljudsku potrošnju već da je se koristi u sanitarne svrhe ili da ju se prije eventualne upotrebe prokuha. Također, poručuju da će vodoopskrba biti organizirana putem cisterne dok bi normalna vodoopskrba trebala biti uspostavljena za dva do tri dana.