Za građenje komunalne infrastrukture u 2023. godini planira se uložiti 1.223.236 eura

U 2023. godini Grad Lepoglava će za građenje komunalne infrastrukture, a što je planirano gradskim proračunom, uložiti više od 1.2 milijuna eura, točnije 1.223.236 eura. Najviše, 549.492 eura uložit će u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta. Od toga 120.790 eura za modernizaciju i asfaltiranje nešto više od 1.000 metara nerazvrstanih cesta na području pet gradskih mjesnih odbora (Očure, Purge, Kamenice, Viletinca-Vulišinca i Lepoglavske Vesi). Značajnija sredstva (265.450 eura), kad je riječ o rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, utrošit će se i za sanacije klizišta.

Od većih ulaganja, u planu je i izgradnja gradske tržnice za što se planira utrošiti 132.750 eura te rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi, s izgradnjom nadstrešnice, za što je u proračunu planirano 154.575 eura. U okviru navedenog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirano je i financiranje izgradnja drugih građevina komunalne infrastrukture. Između ostalih, javnih parkirališta, javne rasvjete, sportskih igrališta, prometnih površina na kojima nije dozvoljeno kretanje motornih vozila i mostova.

– Najveći dio proračunskih rashoda i ove se godine odnosi na komunalne djelatnosti. Nastavak je to aktivnosti usmjerenih razvoju našeg grada u njegovom komunalnom dijelu, ali i općenito. Važno je istaknuti da kod financiranja svih aktivnosti gradnje komunalne infrastrukture nastojimo što manje opteretiti naše građane. Naime, velik dio sredstava potrebnih za provedbu programa, kao što smo to uspješno činili i prethodnih godina, planiramo osigurati iz drugih izvora., istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.