ZA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE JE PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA OD MRAZA

Pozivaju se poljoprivrednici s područja Grada Lepoglave na čijoj je imovini nastala šteta od mraza da se jave Gradu Lepoglavi radi prijave nastale štete.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže i

– preslika osobne iskaznice i

– preslika kartice žiro računa.

U obrascu PN je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG broj OPG-a.

Prijave se primaju najkasnije do 14. svibnja 2024. godine, putem maila: josipa.putanec@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena na adresi Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, soba broj 5.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na mail: josipa.putanec@lepoglava.hr lii telefon broj 042/494-313.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE