Zaželi III – Grad Lepoglava

Naziv projekta: Zaželi III – Grad Lepoglava

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.0190

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Iznos projekta: 71.404,87 eur / 538.000,00 kn

Korisnik: Grad Lepoglava

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin; Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Ivanec; Hrvatski crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja grada Lepoglave

Specifični cilj poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem na području grada Lepoglave s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti te poticanje socijalne uključenosti; Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području grada Lepoglave

Broj zaposlenih: 10

Broj krajnjih korisnika: 60

Trajanje projekta: 8 mjeseci, 21.12.2022. – 21.08.2023.

Trajanje radnog odnosa zaposlenih žena: 6 mjeseci

Očekivani rezultati projekta:
• 10 pripadnica ciljanih skupina 6 mjeseci pružaju usluge krajnjim korisnicima (minimalno 60) – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju
• ublažavanje posljedica dugotrajne nezaposlenosti i rizika od siromaštva kod žena pripadnica ciljanih skupina
• povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE