Zbog nedostatka kvoruma odgođena 17. sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave koja se trebala održati 19. rujna nije održana zbog nedostatka kvoruma. Pozivu na sjednicu odazvalo se šest (četiri vijećnika HNS-a i dva vijećnika HDZ-a) od 15 gradskih vijećnika te je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić donio odluku da se sjednica odgađa te da će se održati u nekom drugom terminu koji će se naknadno utvrditi. 

Na sjednici su vijećnici trebali raspravljati o Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za prvih šest mjeseci 2019. godine, polugodišnjem Izvješću o radu gradonačelnika, prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave, zatim o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2019. godinu, prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture kao i o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i  raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS-a na području Varaždinske županije.