Županijska potpora za udruge i ustanove u kulturi s područja Grada Lepoglave

Udruge i ustanove u kulturi s područja Grada Lepoglave – Čipkarsko društvo Danica Bressler, Ekomuzej Lepoglava, Gradska knjižnica Ivana Belostenca, KUD Lepoglavski pušlek i Limena glazba Lepoglava svoje će programe u 2023. godini realizirati i uz potporu Varaždinske županije. Naime, Varaždinska županija provela je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi na kojem su navedene udruge i ustanove ostvarile financijsku potporu za provedbu predloženih aktivnosti.

Čipkarsko društvo Danica Bressler ostvarilo je potporu od 1.330 eura za organizaciju radionica i prezentacija čipke s UNESCO-ve liste, Ekomuzeju Lepoglava dodijeljeno je 3.330 eura za očuvanje nematerijalne kulturne baštine (lepoglavske čipke), za organizaciju koncerta klasične glazbe i kreativnih radionica Gradskoj knjižnici Ivana Belostenca dodijeljeno je 1.000 eura, KUD Lepoglavski pušlek ostvario je potporu od 930 eura za organizaciju edukativnih radionica izrade mlinčanog kolača za djecu školske dobi dok će Limena glazba Lepoglave glazbene radionice puhačkih instrumenata i udaraljki za djecu školske dobi organizirati uz županijsku potporu od 930 eura.

– Zadovoljan sam što je Varaždinska županija prepoznala programe naših udruga i ustanova u kulturi pružajući im potporu koja je prijašnjih godina izostala. Riječ je o programima koji će obogatiti kulturne sadržaje na području našeg grada, ali i županije. Također, potpora će pomoći u očuvanju naše kulturne baštine koja ujedno predstavlja i bogatstvo Varaždinske županije. Zadovoljstvo je tim veće što je toliko broj naših udruga i ustanova predložio programe za financiranje što potvrđuje da se na području našeg grada itekako vodi briga o kulturi i baštini., istaknuo je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić zahvalivši Varaždinskoj županiji na dodijeljenim potporama.