Župna crkva Sv. Bartola Apostola u Kamenici

Župna crkva u Kamenici podignuta je 1640. godine. Posvetio ju je 1641. godine zagrebački biskup Benedikt Vinković. Crkva je jednobrodna barokna građevina, dugačka 29 metara, široka 9 metara, a visoka do 10 metara. Na pročelju crkve nalazi se visok zvonik visok 32 metra, a s desne strane svetište je sakristija. Crkva posjeduje kasno barokno-klasicistički inventar. Glavni oltar i oltar Majke Božje nabavljen je 1799. godine, a oltar Sv. Križa 1803. godine. Današnji oltar Sv. Donata postavljen je 1786. godine s patrocinijem Sv. Marije. 1816. godine nabavljen je kip Sv. Donata kojeg je izradio ptujski kipar Matija Gallo. Oltar je obojio i pozlatio 1819. godine Franjo Faichtinger, slikar iz Rogaške Slatine.

Propovjedaonica je postavljena 1786. godine, a krstionica 1816. godine. Orgulje su 1844. godine nabavljene kod varaždinskog graditelja Ignaca Pettera. Današnji toranj sagrađen je 1850. godine čime je crkva dobila današnji izgled.

Kako oltari, propovjedaonica i krstionica potječu iz istog vremenskog razdoblja, uređenje crkve pruža skladan dojam kasnobarokno – klasicističkog stilskog razdoblja.

Prije današnje župne crkve u Kamenici je bila i stara crkva Svih Svetih, a vizitator je 1639. godine zabilježio da ima kupolu, pet okruglih niša od kojih je jedna sakristija, te da je pokrivena na talijanski način. Smatra se da bi mogla biti renesansna ili čak romanička. Srušena je 1726. godine i na njenom mjestu je sagrađena današnja sakristija. Ispred stare crkve je stajao je gotički toranj, koji je srušen 1823. godine.

Informacije:
Župni dvor – RKT župa Sv. Bartol
Kamenica 43
42250 Lepoglava

Tel. +385 (0)42 701 – 055