20. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 17. studenog 2015. godine / s početkom u 18.00 sati/
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i r e d:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ”Lepoglava” za pedagošku 2015/2016. godinu
4. Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića ”Lepoglava” za razdoblje od 01. 01. 2015. do 30.06. 2015. godine
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Lepoglava“
6. Godišnje izvješće tvrtke Varkom d.d. za razdoblje 01. siječnja -31. prosinca 2014. godine
7. Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Ivkom d.d. Ivanec za 2014. godinu
8. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2016. godinu
9. Godišnji plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za 2016. godinu
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2015. godinu
11. Prijedlog Zaključka o očitovanju u sudskom postupku –ostavinski predmet iza pok. Držaić Bare
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj –rujan 2015. godine i razdoblje siječanj – listopad 2015. godine
13. Ostalo.

MATERIJALI