Pravo na pristup informacijama

OBRASCI
6. studenoga 2023.

OBRASCI

ZAKONSKI OKVIR
6. studenoga 2023.

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o pravu na pristup informacijama ( “Narodne novine” br. 25/13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na…

Izvješća O Provedbi Zakona O Pravu Na Pristup Informacijama
27. siječnja 2017.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf.), (csv) • Izvješće o provedbi Zakona o pravu…

Naknada Za Pristup Informacijama
1. studenoga 2016.

Naknada za pristup informacijama

Grad Lepoglava ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom informacije korisniku prava na pristup informacijama…

Ugovori O Isključivim Pravima
1. siječnja 2014.

Ugovori o isključivim pravima

Grad Lepoglava nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona…

Ponovna Uporaba Informacija
1. siječnja 2014.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu…