JEDNOSTAVNA NABAVA 2024.

Jednostavna nabava – Adaptacija zgrade Doma kulture u Lepoglavi-faza III.
5. lipnja 2024.

Jednostavna nabava – Adaptacija zgrade Doma kulture u Lepoglavi-faza III.

Predmet nabave: Adaptacija zgrade Doma kulture u Lepoglavi-faza III. Dokumentacija: poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave sa prilozima

Jednostavna nabava – Nabava službenog vozila
3. lipnja 2024.

Jednostavna nabava – Nabava službenog vozila

Predmet nabave: nabava službenog vozila Dokumentacija: poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave sa prilozima

JEDNOSTAVNA NABAVA – Usluge razvoja webGIS programskih modula za pametno upravljanje prostornim podacima
12. ožujka 2024.

JEDNOSTAVNA NABAVA – Usluge razvoja webGIS programskih modula za pametno upravljanje prostornim podacima

Predmet nabave: Usluge razvoja webGIS programskih modula za pametno upravljanje prostornim podacima Dokumentacija: poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne…

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava kamenog materijala
8. veljače 2024.

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava kamenog materijala

Predmet nabave:  Nabava kamenog materijala  Dokumentacija: poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave sa prilozima

JEDNOSTAVNA NABAVA – SANACIJA KLIZIŠTA U GORNJOJ VIŠNJICI KOD KBR. 42A
8. veljače 2024.

JEDNOSTAVNA NABAVA – SANACIJA KLIZIŠTA U GORNJOJ VIŠNJICI KOD KBR. 42A

Predmet nabave: Sanacija klizišta u Gornjoj Višnjici kod kbr. 42a Dokumentacija: poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave sa…