Mjesna samouprava (arhiva)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 04/07, 10/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE ODBORE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11)

RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS BIRAČA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11)

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11)