Arhiva dokumenti

Otvoreni Podaci (arhiva)
29. ožujka 2022.

Otvoreni podaci (arhiva)

Popis registara i baza podataka (ASSET LISTA) (.xls)

Raspored Odvoza Otpada (arhiva)
30. ožujka 2018.

Raspored odvoza otpada (arhiva)

RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022. GODINU (.pdf) https://ivkom.hr/user-content/ivkom/files/00000446_r2022lepoglava.pdf RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA…

Bespovratne Potpore (arhiva)
8. veljače 2018.

Bespovratne potpore (arhiva)

2022. godine Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja maloga gospodarstva na području Grada Lepoglave u 2022. godini…

Izvješća Proračunskih I Izvanproračunskih Korisnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O…

Dimnjačarska Služba (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dimnjačarska služba (arhiva)

OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA DIMAX I ODLUKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22) UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH…

Financije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Financije (arhiva)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Odluka o raspodjeli…

Gradsko Vijeće (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Gradsko vijeće (arhiva)

Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA…

Mjesna Samouprava (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mjesna samouprava (arhiva)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH…

Mladi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mladi (arhiva)

ODLUKA O POKRETANJU PRIJAVE I KANDIDATURI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA „GRAD ZA MLADE“ (.doc) ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA I OSOBA ZADUŽENIH…

Opći Poslovi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Opći poslovi (arhiva)

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Godišnji plan davanja koncesije…

Poljoprivreda (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Poljoprivreda (arhiva)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)  IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE…