Najava: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/23-01/3

URBROJ:2186-9-02-23-1

Lepoglava, 20.04.2023. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

 

S  A  Z  I  V  A

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 26. travnja  2023. godine /srijeda/

s početkom u 18,00 sati u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave
  6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Lepoglave
  7. Ostalo

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić