Najava: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/23-01/4

URBROJ:2186-9-02-23-1

Lepoglava, 21.06.2023. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

 

S  A  Z  I  V  A

16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 29. lipnja  2023. godine /četvrtak/ s početkom u 19,00 sati

u prostorijama čitaonice Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

               

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Prihvaćanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje 01.01.2022 do 31.12.2022. godinu
 4. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice grada Lepoglave za razdoblje od 01. 01.2022. do 31.12.2022. godine
 5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Lepoglave za 2022. godinu
 6. Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave za 2022. godinu
 7. Izvješće o poslovanju groblja za 2022. godinu – Lepoglava, Kamenica, Višnjica
 8. Izvještaj o radu TKIC-a za 2022. godinu
 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu
 10. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu

  a) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
  b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
  c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu
  d) Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu
  e) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu
  f) Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda
  g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu
  h) Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu
  i) Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu
  j) Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2022 .godinu
  k) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
  l) Izvješće o izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

  11. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje 01.07. -31.12.2022. godine
  12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu
  13. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu
  14. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi
  15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude – prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave
  16. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje od ožujak- svibanj 2023.
  17. Ostalo

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić                   

                                                                                                                                                      

 

 

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE