NAJAVA – 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave,
  2. Pitanja vijećnika,
  3. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića za 2022./2023. godinu,
  4. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića LEPOGLAVA,
  6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2023./2024. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o gradskim porezima,
  8. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Lepoglave,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave,
  10. Ostalo.