NAJAVA: 5. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 22. prosinca 2021. godine  / srijeda /  s početkom u 17,00 sati
u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava
Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 4. Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2021. godinu:
  • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. Izmjena programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2021. godinu
  • Prijedlog 1. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
  • Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu iznad školskog standarda
  • Prijedlog 1. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2021. godinu
 5. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2022. godinu
  • Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu
  • Program potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda
  • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu
 8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave s prijedlogom Rješenja kojim se odbija neuredna ponuda
 9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesije na području grada Lepoglave za 2022. godinu
 10. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2022. godinu
 11. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu
 12. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
 13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2021. godine
 14. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač

MATERIJALI:

1. 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

2. ODGOVORI NA PITANJA VIJEĆNIKA (.zip)

3. ODLUKA O GLASOVANJU ELEKTRONIČKIM PUTEM (.doc)

4. ZAPISNIK 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA (.doc)

 

Sve dosadašnje sjednice dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.lepoglava.hr/vijece/  

 

Svi vijećnici i osobe koje dolaze na sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave dužne su prilikom dolaska  predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/2021).