PROJEKT „CULTURE FOR SOLIDARITY“

U sklopu  27. međunarodnog čipkarskog festivala u Lepoglavi u vremenu od 16.-17. rujna 2023. godine,  Grad Lepoglava, kao nositelj projekta,  u suradnji s projektnim partnerom Občinom Ormož, provodi projekt CULT-SOL „Culture for Solidarity“ financiran iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednost, Bratimljenje gradova iz programa Europa za građane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.860,00 EUR.

Osim aktivnosti koje se provode u sklopu 27. međunarodnog čipkarskog festivala u Lepoglavi, dio aktivnosti bit će proveden u sklopu kulturnih događanja u Ormožu tijekom studenog 2023. godine.

Cilj projekta je produbljenje veza između kulturnih centara u Europi te promicanje vrijednosti i važnosti očuvanja izvorne kulturne i tradicionalne baštine susjednih europskih zemalja.

Nadalje, projekt je usmjeren na jačanje regionalnih kulturnih centara u Europi i informiranje građana o važnosti zajedničkog sudjelovanja u društvenim procesima koji se temelje na načelima uključivosti i međusobne solidarnosti.

Jedan od ciljeva projekta je i uspostavljanje strukture europskih gradova koji surađuju i zajedno rade na očuvanju europske kulturne baštine te promiču zajedničku povijest, vrijednosti, raznolikost  i međusobnu solidarnost.

U sklopu projekta partneri će potpisati pismo namjere za kulturnu suradnju koje će stvoriti temelje za buduću suradnju.

Aktivnosti u Lepoglavi obuhvaćaju održavanje konferencije „Culture for Solidarity“, raznih predavanja, izložaba, prezentacija, koncerata, održavanje sajma rukotvorstva i starih zanata.