ZATVORENO: Javno savjetovanje: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Lepoglave za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 245-01/23-01/1

Urbroj: 2186-09-03/1-23-2

Lepoglava, 03.03.2023. godine

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu

Odredbom članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22), i Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2023. godinu (KLASA: 240-08/23-01/1, URBROJ: 2186-01/1-23-5, od dana 28. veljače 2023. godine) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donesu Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za svoja područja.

Razlog donošenja dokumenta je utvrđivanje mjera za učinkovitiju i efikasniju razinu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Lepoglave za razdoblje za koje se dokument donosi.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba s Godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

S obzirom na sadržaj predmetnog Godišnjeg provedbenog plana te u nastojanjima da se pravnim osobama i građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na prijedlog Provedbenog plana , ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu “) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 23.03. 2023. godine do 10,00 sati.

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.

v.d. PROČELNICA

Maja Poje, dipl.iur.