Javna savjetovanja

Javni Poziv Za Savjetovanje Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Postupku Donošenja PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE – Revizija II
17. lipnja 2024.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku postupku donošenja PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE – Revizija II

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 013-03/24-01/7 URBROJ: 2186-9-04/2-24-1 Lepoglava, 17.06.2024. godine Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama…

ZATVORENO Javni Poziv Za Savjetovanje Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja I. Izmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Za 2024. Godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Klasa: 013-03/24-01/6 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I…

ZATVORENO – Javni Poziv Za Savjetovanje Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja I. Izmjena I Dopuna Programa Građenja Komunalne Infrastrukture Za 2024. Godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Klasa: 013-03/24-01/5 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I…

ZATVORENO – Javni Poziv Za Savjetovanje Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja I. Izmjena I Dopuna Proračuna Grada Lepoglave Za 2024. Godinu I Projekcija Za 2025. I 2026. Godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Klasa: 013-03/24-01/4 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA…

ZATVORENO – Javni Poziv Za Savjetovanje Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja Odluke O Određivanju Plaće I Drugih Prava Gradonačelnika Grada Lepoglave
24. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave

Klasa: 013-03/24-01/3 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 24.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU…

Javno Savjetovanje – Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja Godišnjeg Provedbenog Plana Unaprjeđenja Zaštite Od Požara Za Područje Grada Lepoglave Za 2024. Godinu
31. siječnja 2024.

Javno savjetovanje – sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu Jedinstveni upravni odjel KLASA: 013-03/24-01/2…