Javna savjetovanja

Javno Savjetovanje – Sa Zainteresiranom Javnošću U Postupku Donošenja Godišnjeg Provedbenog Plana Unaprjeđenja Zaštite Od Požara Za Područje Grada Lepoglave Za 2024. Godinu
31. siječnja 2024.

Javno savjetovanje – sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu Jedinstveni upravni odjel KLASA: 013-03/24-01/2…