OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Od 18. rujna do 25. rujna 2023. godine trajat će Ponovna javna rasprava o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave.

Javni uvid u Prijedlog 4. izmjena i dopuna Prostornog plana moći će se obaviti tijekom trajanja javne rasprave svakog radnog dana na oglasnoj ploči u prostorijama Grada Lepoglave odnosno u Vijećnici Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, od 7 do 15 sati.

Za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave Prijedlog 4. izmjena i dopuna Prostornog plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Grada www.lepoglava.hr.

Svi zainteresirani pozvani su i na javno izlaganje Plana na kojem će biti obrazložena rješenja, smjernice i mjere iz prijedloga, a održat će se u srijedu, 20. rujna 2023. u prostorijama Grada s početkom u 11 sati.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 4. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Lepoglave mogu se dostavljati za čitavo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 25. rujna 2025.  i to:

  • Upisom u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • Pisanim putem na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

Sve ostale informacije dostupne su na www.lepoglava.hr