Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA TKIC d.o.o. ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC D.O.O. ZA 2020 GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU I MANDATNO RAZDOBLJE 2017–2021.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GROBLJA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE – TABELARNI PRIKAZ SVOG PRIKUPLJENOG OTPADA I IZRAČUN KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO STANOVNIKU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKO KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LEPOGLAVA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA VRTIĆA LEPOGLAVA ZA 2015./2016. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKO KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LEPOGLAVA ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU