Izvješća

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKCIJAMA PRIKUPLJANJA OTPADA – MAPI ZA GRAĐANE, GOSPODARENJE OTPADOM

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINIOBRAZAC 1

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2020. GODINI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU I PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2019. GODINI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 13/20)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKCIJAMA PRIKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKCIJAMA PRIKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2016. GODINI

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2016. GODINI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/17)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA PROGRAMA GRADNJE OVJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/16)

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2014. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 15/15.)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/14)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 74/13)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/14) i Izvješće o izvršenju Programa gradnje

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE ZA 2013. GODINU