Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Lepoglave

Klasa: 013-03/24-01/8
Urbroj: 2186-9-03/1-24-1
Lepoglava, 27.06.2024. godine

JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA

PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE GRADA LEPOGLAVE

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:  

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE GRADA LEPOGLAVE

 

Temelj donošenja akta: Odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) propisano je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Lepoglave i mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Ciljevi koji se žele postići donošenjem Odluke Uzevši u obzir promjene na tržištu te tumačenja nadležnih tijela cilj donošenja predmetnog općeg akta je usklađenje sa relevantnim odredbama Zakona o javnoj nabavi, te tržišnim uvjetima.
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):         Zaključno do 17.07.2024. godine

Obzirom na tumačenja nadležnih tijela te promjene na tržištu, kao i  propisane rokove za pripremu i dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave, savjetovanje se provodi u trajanju od 21 dan kako bi se odluka mogla predložiti na dnevni red sjednice te kako bi se opći akt u što kraćem vremenu uskladio sa relevantnim odredbama i tumačenjima nadležnih tijela kojima se uređuje poslovanje Grada vezano uz jednostavnu nabavu.

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave“

email: lepoglava@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.