ZATVORENO – JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2024. godinu