Jednostavna nabava 2022

Predmet nabave: 

Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Lepoglavi  (objavljeno 29.09. 2022.)

Napomena: ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na sljedeću adresu: 

     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

    ili na e-mail: nabava@lepoglava.hr

telefon: 042/770-422

fax: 042/042/ 770 – 419

Poziv na dostavu ponuda (.pdf )

 

 Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Lepoglavi  (objavljeno 25. 8. 2022.)

Napomena: ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na sljedeću adresu: 

     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

    ili na e-mail: nabava@lepoglava.hr

telefon: 042/770-422

fax: 042/042/ 770 – 419

Poziv na dostavu ponuda (.pdf)

 

 

Predmet nabave: Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od NOP-a, evidencijski broj nabave: 70-J/2022 (objavljeno 12.4.2022.)

Poziv na dostavu ponuda (.pdf)

Ponudbeni list (.doc)

Prilozi (.doc)

Troškovnik (.xls)

Napomena: Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na slijedeću adresu: 

     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

     Broj telefona: 042/ 770 421, broj telefaksa: 042/ 770 419
     E-mail: nabava@lepoglava.hr

 

Predmet nabave: produžetak javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća)

Poziv na dostavu ponuda (.doc) 

Napomena: Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na slijedeću adresu: 

     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

     Broj telefona: 042/ 770 421, broj telefaksa: 042/ 770 419
     E-mail: nabava@lepoglava.hr

 

Predmet nabave: radovi na izgradnji Društvenog doma u Mjesnom odboru Ves (Gečkovec) – Faza III.

Poziv na dostavu ponuda (.doc) 

Napomena: Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na slijedeću adresu: 

     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

     Broj telefona: 042/ 770 421, broj telefaksa: 042/ 770 419
     E-mail: nabava@lepoglava.hr 

 

Predmet nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na dijelu nerazvrstanih cesta oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh, NC 2-007 naziva Pošnjaci u Lepoglavi i NC 2-027 naziva Dubovec

Poziv na dostavu ponuda (.doc) 

  Napomena: Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na slijedeću adresu: 
     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

     Broj telefona: 042/ 770 421, broj telefaksa: 042/ 770 419
     E-mail: nabava@lepoglava.hr 

Predmet nabave: Kameni materijal

Poziv na dostavu ponuda (.doc)

     Napomena: Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na slijedeću adresu: 
     Grad Lepoglava
     Jedinstveni upravni odjel
     Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

     Broj telefona: 042/ 770 421, broj telefaksa: 042/ 770 419
     E-mail: nabava@lepoglava.hr