Gospodarstvo (arhiva)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA NADLEŽNOG ZA RAZMATRANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 36/17)

POPIS PODUZETNIKA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (travanj 2016.)

ODLUKA O FORMIRANJU PODUZETNIČKE ZONE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE  (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/16)

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA – VAN SNAGE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM POMOĆI I OSNAŽIVANJA ORGANIZACIJA ZA POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 11/14)

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA U GOSPODARSTVU U 2013. GODINI (pod dokumentima)

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA U GOSPODARSTVU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.03.2014. GODINE (pod dokumentima)

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA U GOSPODARSTVU ZA RAZDOBLJE OD 01.04. – 31.06.2014. GODINE (pod dokumentima)

ODLUKA O TRGOVINI NA MALO IZVAN PRODAVAONICA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/12)

ODLUKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

ODLUKA O RADNOM VREMENU PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 33/08)

ODLUKA O FORMIRANJU PODUZETNIČKIH ZONA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 22/11)

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVITKA GRADA LEPOGLAVE (pod dokumentima)

ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE TE PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 43/09)

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PROGRAMA “PODUZETNIK 2”  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16)

ARHIVA:

 

ODLUKA O POČETNOJ CIJENI PRODAJE NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 35/10)

PROGRAM “PODUZETNIK 2” (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 11/14)

AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANKA 4. STAVKA 3. ODLUKE O POTICAJNIM MJERAMA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/11)

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU KAMATA PODUZETNIKA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE IZ KREDITNE LINIJE “PODUZETNIK” (Službeni vjesnik Varaždinske županije 31/10)

ODLUKA O BESPOVRATNIM POMOĆIMA U SEOSKOM TURIZMU U 2010. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/10)
ODLUKA O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/03)

ODLUKA O OSNIVANJU VARAŽDINSKOG PODUZETNIČKOG CENTRA, DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZVOJ I POTICANJE PODUZETNIŠTVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 9/02)

ODLUKA O TRŽNOM REDU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/00)