Grad Lepoglava (arhiva)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 73/19)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 76/18)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 68/17)

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 36/17)

ODLUKA O UKLJUČENJU U AKCIJU GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

ODLUKA O SKLAPANJU POVELJE O ZAJEDNIČKOJ KANDIDATURI GRADA VARAŽDINA I GRADOVA PARTNERA ZA EU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

STATUT GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 64/20)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 20/1343/13 i 51/13-pročišćeni tekst, 6/18)

ODLUKA O ODREĐIVANJU IMENA ULICA I TRGOVA U NASELJU LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Općine Ivanec br. 12/92 i Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 58/12)

ODLUKA O IZGLEDU POVELJE I PLAKETE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/05)

ODLUKA O UPISU I UPORABI GRBA I ZASTAVE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/05)

 

ARHIVA

STATUT GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 06/13 , 20/13 , 33/1331/1424/18 – pročišćeni tekst, 6/18)