Izvješća

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD OTKUPA STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2021. GODNU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKCIJAMA PRIKUPLJANJA OTPADA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

Izvještaji o poslovanju

Izvješće o poslovanju groblja za 2022. godinu – Lepoglava, Kamenica, Višnjica

Izvješće o poslovanju groblja za 2021. godinu – Lepoglava, Kamenica, Višnjica (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22)

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.