Dokumenti

Društveno Poticana Stanogradnja (POS)
16. ožujka 2021.

Društveno poticana stanogradnja (POS)

KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA PREMA PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE LISTA PRVENSTVA ZA…

Dječji Vrtić
31. srpnja 2020.

Dječji vrtić

Odluka o mjerilima za  sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske…

Izvješća
31. ožujka 2020.

Izvješća

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM…

Prirodne Nepogode
24. srpnja 2019.

Prirodne nepogode

PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 ) GODIŠNJI PROVEDBENI…

Mjesna Samouprava
1. siječnja 2014.

Mjesna samouprava

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

Mladi
1. siječnja 2014.

Mladi

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave –  2023 – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz12023.pdf ODLUKA O POKRETANJU PRIJAVE I KANDIDATURI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA „GRAD ZA…

Opći Poslovi
1. siječnja 2014.

Opći poslovi

Pravilnik o financiranju programskih medijskih sadržaja elektroničkih medija 1. Izmjene plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave…

Financije
1. siječnja 2014.

Financije

Konsolidirani financijski izvještaji – Grad Lepoglava – 1-12-2023; Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje – Grad Lepoglava – 1-12-2023 Financijski izvještaji…

Gradsko Vijeće
1. siječnja 2014.

Gradsko vijeće

Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA…

Komunalno Gospodarstvo
1. siječnja 2014.

Komunalno gospodarstvo

Odluka o prihvaćanju Programa modernizacije nerazvrstanih cesta za 2023. godinu – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9623.pdf PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA…

Dimnjačarska Služba
1. siječnja 2014.

Dimnjačarska služba

OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA DIMAX I ODLUKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22) UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH…

Akti Gradonačelnika
1. siječnja 2014.

Akti gradonačelnika

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave za 2024. godinu  – kratkoročni plan GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI…