JEDNOSTAVNA NABAVA 2023

 

Predmet nabave: 

Radovi na Rekonstrukciji zgrade Doma kulture u Lepoglavi – faza II – objavljeno 27. srpnja 2023. 

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1

Obrazac troškovnika – Prilog 2

Izjava o nekažnjavanju – Prilog 3

Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Prilog 4

Popis radova – prilog 5

Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Prilog 6

Tehnička dokumentacija – Prilog 7

 

Predmet nabave: 

Usluga stručnog nadzora nad radovima na sanaciji oštećenja nerazvrstanih cesta na okolnom području Grada Lepoglave – objavljeno 12.04.2023.

Poziv na dostavu ponuda ( pdf )

Ponudbeni list – stručni nadzor ceste

Prilozi – stručni nadzor

Troškovnik – stručni nadzor ceste

 

Predmet nabave:

Nabava kamenog materijala u svrhu održavanja nerazvrstanih cesta”, objavljeno 17. ožujka 2023. 

Napomena: ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na sljedeću adresu:

Grad Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

ili na e-mail: nabava@lepoglava.hr

telefon 042/770-422

fax: 042 770-419

Poziv na dostavu ponuda ( pdf )

 

Predmet nabave:

„Nabava kamenog materijala u svrhu održavanja nerazvrstanih cesta“ , objavljeno 28. veljače 2023. 

Napomena: ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave molimo vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na sljedeću adresu:

Grad Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

ili na e-mail: nabava@lepoglava.hr

telefon: 042/770-422

fax: 042/042/ 770 – 419

Poziv na dostavu ponuda ( pdf )