Poljoprivreda (arhiva)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2017. GODINI

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2016. GODINI

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 56/09, 10/16)

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2013. GODINI ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 60/13)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE OD 2013. – 2015. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12, 35/13 i 74/13)

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE (SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE broj 29/05)

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2015. GODINI

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2014. GODINI

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ U 2013. GODINI 

ARHIVA:

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI U 2010. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/10)

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 43/09)