Arhiva dokumenti

Akti Gradonačelnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Akti gradonačelnika (arhiva)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PLANA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU Tablični predložak – godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana…

Stipendije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Stipendije (arhiva)

KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU…

Dječji Vrtić (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dječji vrtić (arhiva)

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Odluka o mjerilima…

Prirodne Nepogode (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Prirodne nepogode (arhiva)

PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 ) GODIŠNJI PROVEDBENI…

Izvješća (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Izvješća (arhiva)

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM…

Naknade (arhiva)
1. siječnja 2014.

Naknade (arhiva)

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (Službeni vjesnik Varaždinske županije…

Turistička Zajednica Grada Lepoglave (arhiva)
1. siječnja 2014.

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br 12/12) ARHIVA: TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije…

Službena Glasila (arhiva)
1. siječnja 2014.

Službena glasila (arhiva)

Službeni vjesnik Varaždinske županije (Online) – ISSN 1334-4633

Izborno Povjerenstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Izborno povjerenstvo (arhiva)

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11) ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU (Službeni…

Grad Lepoglava (arhiva)
1. siječnja 2014.

Grad Lepoglava (arhiva)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21) RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA…

Gospodarstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Gospodarstvo (arhiva)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) RJEŠENJE…