Akti gradonačelnika (arhiva)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PLANA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

Tablični predložak – godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

Tablični predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.-31.12.2021. GODINE  ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22 )

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STERILIZACIJE I KASTRACIJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/22)

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/22)

ODLUKA O DONOŠENJU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE

PROVEDBENI PROGRAM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

OBRAZAC ZA IZRADU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE OD 2021. DO 2025. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA U UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2021. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/21)

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 01.07.-31.12.2020. GODINE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE  O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LEPOGLAVA (.pdf)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINUZAKLJUČAK (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 3/12)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVUZAKLJUČAK (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 3/12)

PROTOKOL ZA POSTUPANJE PRILIKOM REDUKCIJE DIVLJAČI

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINUZAKLJUČAK (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 6/20)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVUZAKLJUČAK (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 6/20)

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.LIPNJA 2019. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.SRPNJA DO 31.PROSINCA 2018. GODINE

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 5/19)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 5/19)

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.SRPNJA DO 31.PROSINCA 2017. GODINE

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA LEPOGLAVE

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA LEPOGLAVE (.doc) (Službeni vjesnik Varaždinske županije 39/17)

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2017. GODINE

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROVEDBENOG PLANA PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU ZA 2018.

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU ZA 2018. 

GODIŠNJI PLAN RADA GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.SRPNJA DO 31.PROSINCA 2016. GODINE 

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

TABLICA PRIJMA SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJETA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2015. GODINI (Sluzbeni vjesnik Varaždinske županije 25/16)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vijesnik Varaždinske županije 4/16)

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2016. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.07. – 31.12.2015.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE 01.01.2015. – 30.06.2015.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE 01.07.2014. – 31.12.2014.

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2015. GODINU

TABLICA 1. – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U GRADU LEPOGLAVI ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE 01.01.2014. – 30.06.2014.

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/14 i 28/14)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 83/13)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU -KRATKOROČNI PLAN (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/14)

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSBPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2014.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/14)

PRAVILNIK O ISKAZNICI I OZNACI KOMUNALNOG REDARA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10)

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/10)

ODLUKA O UREDOVNIM DANIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 18/09)

ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 35/13 )

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME I PROJEKTE ORGANIZACIJA CIVILNIH DRUŠTVA IZ PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 58/13 )

ARHIVA:

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROVEDBENOG PLANA PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/17)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU ZA 2017.

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU ZA 2017. (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/17)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMADEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAV za 2016. GODINU

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/15)

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/15)

ZAKLJUČAK – o donošenju Provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Grada Lepoglave za 2014. godinu

ZAKLJUČAK – o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Lepoglavu

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROVEDBENOG PLANA PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVE DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije br 3/13)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/13)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/13)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (KRATKOROČNI PLAN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/13)

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2013. GODINU (KRATKOROČNI PLAN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/13)

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVA ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 9/12)

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROVEDBENOG PLANA PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVE DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije br 5/12)

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 5/12)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU ) (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/12 i 11/12)

IZMJENE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. GODINU (KRATKOROČNI PLAN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/11, 18/1129/11)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 1/11)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije br 2/10 , 46/10)

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROVEDBENOG PLANA PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVE DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 2010.-2013. GODINE (Službeni vjesnik varaždinske županije br. 2/10)

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI – DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA – NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 2010.-2013. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 2/10)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (KRATKOROČNI PLAN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/10)