Opći poslovi

Pravilnik o financiranju programskih medijskih sadržaja elektroničkih medija

1. Izmjene plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave za 2023. godinu -Službeni vjesnik Varaždinske županije

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi-  Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Godišnji plan davanja koncesije na području Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Srednjoročni plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2023 do 01.01.2025. godine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Lepoglava

Strategija upravljanja imovinom Grada Lepoglave za razdoblje 2022. – 2028. godine

Srednjoročni plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 01.01. 2023. do 01.01.2025. godine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVNIM TIJELIMA GRADA LEPOGLAVE ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22 )

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA LEPOGLAVE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ODLUKU O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

ODLUKA O UKLJUČIVANJU GRADA LEPOGLAVE U PROGRAM DRUŠTVENO POTICANJE STANOGRADNJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

ODLUKA O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU  PRIVREMENOG  KORIŠTENJA POSLOVNOG  PROSTORA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE U MJESNIM DOMOVIMA  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)

ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 47/19)