Financije

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČANJ DO 30. LIPANJ 2023.

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU –  Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA DONESENIH UZ PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

– Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa potrebe u obrazovanju za 2022. iznad školskog standarda 

– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

 

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU  – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/2023

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu – posebni dio

Obrazloženje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

1.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/2023

1. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda

 

Konsolidirani financijski izvještaji Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.do 31.12.2022. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. 01. do 31.12. 2022. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE OD 01.01.-31.12.2022. GODINEBilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

PROGRAMI JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

c) Program javnih potreba u sportu Grda Lepoglave za 2023. godinu

d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2023. godinu

e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu

f) Program potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda 

g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu

h) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

i) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Lepoglave za 2023. godinu

j) Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

– Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu – opći dio

– Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – posebni dio 

– Obrazloženje Proračuna za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu