Opći poslovi (arhiva)

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebSlužbeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Godišnji plan davanja koncesije na području Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Srednjoročni plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2023 do 01.01.2025. godine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Lepoglava

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

Strategija upravljanja imovinom Grada Lepoglave za razdoblje 2022. – 2028. godine

Srednjoročni plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 01.01. 2023. do 01.01.2025. godine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVNIM TIJELIMA GRADA LEPOGLAVE ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22 )

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADOVA LEPOGLAVE I KISHUNHALAS (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA LEPOGLAVE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ODLUKA O O SUFINANCIRANJU STERILIZACIJE I KASTRACIJE PASA I MAČAKA U 2021. GODINI

ODLUKA O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PLAN DAVANJA KONCESIJA – PRILOG 3

ODLUKU O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

ODLUKA O UKLJUČIVANJU GRADA LEPOGLAVE U PROGRAM DRUŠTVENO POTICANJE STANOGRADNJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

ODLUKA O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. do 31.12.2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU  PRIVREMENOG  KORIŠTENJA POSLOVNOG  PROSTORA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE U MJESNIM DOMOVIMA  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

ODLUKA O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE  SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)

ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 47/19)

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

LISTA DEFICITARNIH ZANIMANJA OD BITNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA VELIKO NOGOMETNOG IGRALIŠTA U LEPOGLAVI“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PRILOG – OPIS PROJEKTA

RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJICE  JAVNE USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA (SUSTAV EDIP) (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE: „RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2057, DIONICA VIŠNJICA-SUTINSKA“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIUKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA (Službeni viesnik Varaždinske županije 57/17)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni viesnik Varaždinske županije 57/17)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „REKONSTRUKCIJA (SANACIJA, ADAPTACIJA I NADOGRADNJA) ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE (GARAŽA, KUĆNA RADIONICA I SPREMIŠTA)“  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)
PRILOG ODLUCI

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE: „GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE CESTOVNOG KLIZIŠTA NA DIJELU NERAZVRSTANE CESTE, NAZIVA NC 1-099 VES VIŠNJIČKA – ODVOJAK 1 U NASELJU GORNJA VIŠNJICA“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE: „GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE CESTOVNOG KLIZIŠTA NA DIJELU NERAZVRSTANE CESTE, NAZIVA NC 1-080 ŽAROVNICA-GALOVIĆI U NASELJU ŽAROVNICA“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE:„IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKT PROMETNICE, TE PRIPADNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (SA GEODETSKIM PROJEKTOM) U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE :”IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKT (S GEODETSKIM PROJEKTOM) REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA NA DRŽAVNOJ CESTI D-35 KOD ULAZA U PODUZETNIČKU ZONU U LEPOGLAVI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

ODLUKA O KORŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA – NC 1081 (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

ODLUKA O KORŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA – ŽC 2057 (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA LEPOGLAVE I OBČINE ŽELEZNIKI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

ODOBRENI OTPIS I / ILI OBROČNA OTPLATA DUGOVANJA GRADA LEPOGLAVE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU DAROVANJA

ODLUKA O PRISTUPANJU PLATFORMI HRVATSKIH ŽUPANIJA I GRADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA 

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME I PROJEKTE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 58/13)

ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA LEPOGLAVE MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI MEĐUNARODNA MREŽA ZA SURADNJU NA PODRUČJU NEMATERIJALNE KULTURE (THE INTER – CITY INTANGIBLE CULTURAL
COOPERATION NETWORK – ICCN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/14)

ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA LEPOGLAVE I OPĆINE LOŠKA DOLINA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/14)

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA S OPĆINOM BEDNJA I RASKIDU UGOVORA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/14)

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/14)

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODIUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 39/09, 58/12 i 6/13)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE ,,LEPOGLAVA“ LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 06/13)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/13 i 43/13)

RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 66/13)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU DAROVANJA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 60/13)

ODLUKA O UPRAVNIM TIJELIMA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10 i 34/12)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE KOJI SE OSTVARUJU U DJEČJEM VRTIĆU „LEPOGLAV“ TE MJERILIMA I UVJETIMA ZA FINANCIRANJE POJEDINIH OBLIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/12)

RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „LEPOGLAVA44 (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 11/12)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 28/11)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU (Kratkoročni plan) (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/14)

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/14)

ODLUKA O PRISTUPANJU UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/11)

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU KONTROLE NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA, UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA VEZANIH PASA TE NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/11)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU DAROVANJA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10)

ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10 i 43/13)

ODLUKA O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/10)

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBNAŠAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/10)

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 43/13)

RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 60/13)

ODLUKA O POTPISIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI GRADA LEPOGLAVE I GRADA IDRIJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 34/12)

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/05, 23/06 i 33/09)

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA „ZELENI PLAN ZA GRAD LEPOGLAVU44 (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 24/09)

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 43/13)

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU PROVOĐENJA OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 4/09)

ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA TURISTIČKO KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 33/08)

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/08)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE KOJI SE OSTVARUJU U DJEČJEM VRTIĆU ,,LEPOGLAVA“ TE MJERILIMA I UVJETIMA ZA FINANCIRANJE POJEDINIH OBLIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/12)

KATALOG INFORMACIJA KOJE POSJEDUJE, RASPOLAŽE ILI NADZIRE GRAD LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/04)

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 33/13)

ODLUKA O FORMIRANJU PODUZETNIČKE ZONE U GRADU LEPOGLAVI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/11)

 

ARHIVA

ODLUKA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA S OPĆINOM BEDNJA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 28/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 44/12)

RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 28/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/11)

ODLUKA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE JAVNE USTANOVE „GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 9/10)

RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/11 i 39/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 22/11)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/13 i 58/12)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/13)

PLAN PRIJMA NA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (KRATKORIČN1 PLAN) (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/13)

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU LEPOGLAVI ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/13)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE BROJ 3/12 i 40/12)

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglava za 2012. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 9/12)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 1/12 i 11/12)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 1/11 i 55/11)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. godinu (Kratkoročni plan) (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 1/11, 18/11 i 29/11)

PLAN NABAVE GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/10 i 46/10)

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (kratkoročni plan) (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 1/10)

IZMJENA ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/11)

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10)

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O PLAĆAMA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10)

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA/ICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09)

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 39/09)

RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 39/09)

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 24/09)

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 24/09)

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU PROVOĐENJA OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 09/04)

ODLUKA O KRITERIJIMA, NAČINU OSTVARIVANJA I FINANCIRANJU POJEDINIH OBLIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 15/06)

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/07)

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/04)

ODLUKA O FORMIRANJU PODUZETNIČKE ZONE U GRADU LEPOGLAVI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/03)

ODLUKA O PROGLAŠENJU ČKBR. 2615 K.O. LEPOGLAVA „PARK ŽRTAVA FAŠIZMA” (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/03)

ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG VODNOG DOBRA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 27/02)