Tonski zapisi sa sjednica Gradskog vijeća

2019. godina

12. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

 

13. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

 14. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

15. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

16. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

17. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

18. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

19. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

2020. godina

23. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

2021. godina

28. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 17.06.2021. godine

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 29.07.2021. godine

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 23.09.2021. godine

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 08.12.2021. godine

2022. godina

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 31.01.2022. godine

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 31.03.2022. godine

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 13.06.2022. godine

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 22.07.2022. godine

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 28.09.2022. godine

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 15.11.2022. godine