Natječaji

ZATVORENO – JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu
28. lipnja 2024.

ZATVORENO – JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu

Gradonačelnik KLASA: 402-02/24-01/2 URBROJ: 2186-9-01-24-1 Lepoglava, 28. lipnja 2024. Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na…

Ponovno otvoreno – Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2024. godinu   
15. svibnja 2024.

Ponovno otvoreno – Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2024. godinu  

Gradonačelnik KLASA:402-02/24-01/1 URBROJ:2186-9-01-24-1 Lepoglava, 15.05.2024. Temeljem odredbe članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do…

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA
18. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/2 URBROJ:2186-9-02-24-9 Lepoglava,18.04.2024. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave
10. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

KLASA: 945-01/24-01/1 URBROJ: 2186-9-03/1-24-2 Lepoglava, 10.04.2024. godine Temeljem Odluke gradonačelnika o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave…

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
5. travnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/1 URBROJ:2186-9-03-24-9 Lepoglava, 05.04. 2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim…

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE
27. veljače 2024.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

Gradsko vijeće KLASA: 029-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-02-24-2 Lepoglava, 27.02.2024. godine Temeljem odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ  za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci
15. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi…

NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
9. veljače 2024.

NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i  114/22, dalje u tekstu: Zakon o elektroničkim…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini
9. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće…

ZATVOREN – Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave  za akademsku godinu 2023./2024.
16. siječnja 2024.

ZATVOREN – Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2023./2024.

Gradonačelnik KLASA: 604-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-01-24-2 Lepoglava, 16.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja…

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
11. siječnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/3 URBROJ:2186-9-03-24-6 Lepoglava, 11.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
1. prosinca 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/2 URBROJ: 2186-9-03/1-23-8 Lepoglava, 1.12.2023. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području grada Lepoglave za 2023. godinu
27. studenoga 2023.

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području grada Lepoglave za 2023. godinu

Grad Lepoglava i ove će godine, nastavljajući s provedbom demografskih mjera, pružiti potporu mladim obiteljima koje žele riješiti svoje stambeno…

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ  za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo
23. listopada 2023.

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj…

ZATVORENO – Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
27. rujna 2023.

ZATVORENO – Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/3 URBROJ:2186-9-03/1-23-3 Lepoglava, 27. 09.2023. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglavu – voditelj pododsjeka za računovodstvene poslove
11. rujna 2023.

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglavu – voditelj pododsjeka za računovodstvene poslove

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj…

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglavu – viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti
11. rujna 2023.

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglavu – viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo
10. kolovoza 2023.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj…

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – savjetnik za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
27. srpnja 2023.

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – savjetnik za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

  Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“…

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
25. srpnja 2023.

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske…

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
18. srpnja 2023.

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske…

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2023. godinu
10. svibnja 2023.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2023. godinu

Na temelju članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine (”Službeni vjesnik Varaždinske…

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
9. svibnja 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel Klasa:940-08/23-01/1 Urbroj:2186-9-03-23-5 Lepoglava, 09. 05. 2023. godine                   Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o…

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave
20. travnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel  Klasa: 945-01/23-01/1 Urbroj: 2186-9-01-23-2 Lepoglava, 20.04.2023. godine Temeljem Odluke gradonačelnika o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u…

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2023. godini
24. ožujka 2023.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2023. godini

Gradonačelnik Klasa:402-03/23-01/1 Urbroj:2186-9-01-23-1 Lepoglava, 24. ožujka 2023. Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja…

II. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi III – Grad Lepoglava”
7. veljače 2023.

II. JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi III – Grad Lepoglava”

Gradonačelnik Klasa: 970-04/22-01/3 Urbroj:2186-9-01-23-40 Lepoglava: 06. 02. 2023.   Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se…

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2022./2023.
24. siječnja 2023.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2022./2023.

Gradonačelnik KLASA: 604-02/23-01/1 URBROJ: 2186-9-01-23-2 Lepoglava, 24.01.2023. godine               Temeljem odredbe članka 5. stavka…

JAVNI NATJEČAJ  za prijam u službu u Grad Lepoglavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti
16. siječnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 112-05/23-01/2 Urbroj: 2186-09-03/1-23-1 Lepoglava, 13. 01. 2023. godine                   Temeljem odredbe članka 19. stavka 1.…

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi III – Grad Lepoglava”
3. siječnja 2023.

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi III – Grad Lepoglava”

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava   Gradonačelnik Klasa: 970-04/22-01/3 Urbroj:2186-9-01-23-14 Lepoglava: 02. 01. 2023.…