Udruge

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore za 2022. godinu
14. srpnja 2022.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore za 2022. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2022. godini
28. ožujka 2022.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2022. godini

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće…

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
8. prosinca 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Na temelju članka 38. Statuta Grada Lepoglave (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 64/20, 18/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave, Klasa:…

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore za 2021. godinu
23. srpnja 2021.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2021. godini
17. ožujka 2021.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2021. godini

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće…

Odluka o odabiru Programa/Projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu
4. svibnja 2020.

Odluka o odabiru Programa/Projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu

VAŽNO!!!!GRAD LEPOGLAVA ĆE UGOVORE O DODJELI SREDSTAVA SLATI PUTEM POŠTE I/ILI ELEKTRONIČKIM PUTEMTE ĆE SE POTPISANI UGOVORI NA ISTI NAČIN…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2020. godini
7. siječnja 2020.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2020. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2020. godinu
7. siječnja 2020.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave…

Obavijest udrugama
10. travnja 2019.

Obavijest udrugama

Dana 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici Antuna Mihanovića 12, Lepoglava bit će potpisivanje Ugovora…

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visni financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2019. godinu
26. ožujka 2019.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visni financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…

JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2019. godini
21. siječnja 2019.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2019. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2019. godinu
18. siječnja 2019.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2019. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave…

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visni financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2018. godinu
9. travnja 2018.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visni financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2018. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe i kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2018. godini
15. siječnja 2018.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2018. godini

Izvor fotografije: Ured za udruge Rebublike Hrvatske Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17), članka 6.…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2018. godinu
12. siječnja 2018.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2018. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave…

Detaljno izvješće o dodijeljenim potporama udrugama u 2016. godini
2. listopada 2017.

Detaljno izvješće o dodijeljenim potporama udrugama u 2016. godini

DETALJNO IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA UDRUGAMA U 2016. GODINI (.xls)

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2017. godinu
2. svibnja 2017.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna grada Lepoglave za 2017. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe i kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…

JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2017. godini
17. siječnja 2017.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2017. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja  za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2017. godinu
16. siječnja 2017.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2017. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave…

Detaljno izvješće o dodijeljenim potporama udrugama u 2015. godini
27. siječnja 2016.

Detaljno izvješće o dodijeljenim potporama udrugama u 2015. godini

DETALJNO IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA UDRUGAMA U 2015. GODINI (.xls)

JAVNI NATJEČAJ za projekte i programe organizacija civilnog društva
25. siječnja 2016.

JAVNI NATJEČAJ za projekte i programe organizacija civilnog društva

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2016. godinu
14. siječnja 2016.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2016. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave…

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave
12. siječnja 2016.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave

Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/15) i…

Odluka o odabiru Programa/projekata organizacija civilnog društva za 2015. godinu
3. rujna 2015.

Odluka o odabiru Programa/projekata organizacija civilnog društva za 2015. godinu

I. Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge…

PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA
10. srpnja 2015.

PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Pravilnik o financiranju udruga

Objavljujemo drugi Javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u 2015. godini
10. srpnja 2015.

Objavljujemo drugi Javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u 2015. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja…

ODLUKE I IZVJEŠĆA
28. siječnja 2015.

ODLUKE I IZVJEŠĆA

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15) NARATIVNO GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI…

Udruga agro-turistički klaster “Lepoglava”
9. siječnja 2015.

Udruga agro-turistički klaster “Lepoglava”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga agro-turistički klaster “Lepoglava” Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona: 042 488…

Udruga tjelesnih invalida (ILO) Ivanec
1. siječnja 2014.

Udruga tjelesnih invalida (ILO) Ivanec

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga tjelesnih invalida (ILO) Ivanec Sjedište i adresa: Ivanec, Trg hrvatski ivanovaca 4 Broj telefona:…

Dramska sekcija “Lepoglavski pušlek”
1. siječnja 2014.

Dramska sekcija “Lepoglavski pušlek”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Kulturno umjetničko društvo “Lepoglavski pušlek” Sjedište i adresa: Lepoglava, TKIC d.o.o. Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava…

Čipkarsko društvo “Danica Brosler”
1. siječnja 2014.

Čipkarsko društvo “Danica Brosler”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Čipkarsko društvo “Danica Brosler” Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona: 098 690…

Sportsko penjački klub “Direkt”
1. siječnja 2014.

Sportsko penjački klub “Direkt”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Sportsko penjački klub “Direkt” Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka…

Udruga umirovljenika Lepoglava
1. siječnja 2014.

Udruga umirovljenika Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga umirovljenika Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Trg kralja Tomislava 6 Broj telefona: 042 792…

Udruga vinogradara i voćara “Trsek”
1. siječnja 2014.

Udruga vinogradara i voćara “Trsek”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga vinogradara i voćara “Trsek” Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih…

Udruga vinogradara, voćara i vinara “Klopotec”
1. siječnja 2014.

Udruga vinogradara, voćara i vinara “Klopotec”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga vinogradara, voćara i vinara “Klopotec” Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona:…

Udruga za promicanje kulture pisanja i crtanja
1. siječnja 2014.

Udruga za promicanje kulture pisanja i crtanja

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga za promicanje kulture pisanja i crtanja “Nova Lepoglava” Sjedište i adresa: Lepoglava, Budim 15…

Udruga ljubitelja malih životinja
1. siječnja 2014.

Udruga ljubitelja malih životinja

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga ljubitelja malih životinja Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 22 Broj telefona: 042…

Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten”
1. siječnja 2014.

Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 12 Broj telefona: 099 2151…

Udruga slijepih Varaždinske županije
1. siječnja 2014.

Udruga slijepih Varaždinske županije

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga slijepih Varaždinske županije Sjedište i adresa: Varaždin, Trg Slobode 10 Broj telefona: 042 213…

Udruga “Sunce”
1. siječnja 2014.

Udruga “Sunce”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga “IVANEČKO SUNCE” za osobe s mentalnom retardacijom Sjedište i adresa: Ivanec, Ljudevita Gaja 13…

Kuburaško društvo “Glasna kubura” Kamenica
1. siječnja 2014.

Kuburaško društvo “Glasna kubura” Kamenica

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Kuburaško društvo “Glasna kubura” Kamenica Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 12 Broj telefona: 098…

Višnjička udruga mladih
1. siječnja 2014.

Višnjička udruga mladih

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Višnjička udruga mladih Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail…

HVIDRA
1. siječnja 2014.

HVIDRA

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata (HVIDRA) Ivanec Sjedište i adresa: Ivanec, Đure Arnolda 11 Broj…

Glazbena udruga grada Lepoglave – GUGL
1. siječnja 2014.

Glazbena udruga grada Lepoglave – GUGL

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Glazbena udruga grada Lepoglave – GUGL Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema…

Glazbena mladež Lepoglave
1. siječnja 2014.

Glazbena mladež Lepoglave

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Glazbena mladež Lepoglave Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail…

Foto klub “Deseti K”
1. siječnja 2014.

Foto klub “Deseti K”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Foto klub “Deseti K” Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 9 Broj telefona: 098 1954…

Društvo multiple skleroze
1. siječnja 2014.

Društvo multiple skleroze

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Društvo multiple skleroze Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail…

Lovačko društvo “Graničar” Višnjica
1. siječnja 2014.

Lovačko društvo “Graničar” Višnjica

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Lovačko društvo “Graničar” Višnjica Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka…

Lovačko društvo “Srnjak – Ravna gora”
1. siječnja 2014.

Lovačko društvo “Srnjak – Ravna gora”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Lovačko društvo “Srnjak – Ravna gora” Sjedište i adresa: Lepoglava, Kameničko podgorje 16D OIB: 95319768213…

Limena glazba Lepoglava
1. siječnja 2014.

Limena glazba Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Limena glazba Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona: 099 2770 412…

Kuburaško društvo Višnjica
1. siječnja 2014.

Kuburaško društvo Višnjica

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Kuburaško društvo Višnjica Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail…

Ženski pjevački zbor “Collegium artisticum”
1. siječnja 2014.

Ženski pjevački zbor “Collegium artisticum”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Ženski pjevački zbor “Collegium artisticum” Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih…

Tamburaški orkestar “Biseri” Kamenica
1. siječnja 2014.

Tamburaški orkestar “Biseri” Kamenica

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Tamburaški orkestar “Biseri” Kamenica Sjedište i adresa: Lepoglava, Kamenica 35H Broj telefona: 042 701 107…

Astronomsko društvo grada Lepoglave
1. siječnja 2014.

Astronomsko društvo grada Lepoglave

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Astronomsko društvo Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 3 Broj telefona: 098 1710 885…

P.A.S. klub Lepoglava
1. siječnja 2014.

P.A.S. klub Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: P.A.S. klub Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Braće Radića 27 Broj telefona: 091 2278 305…

Odred izviđača Lepoglava
1. siječnja 2014.

Odred izviđača Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Odred izviđača Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Ves 53 Broj telefona: 091 5112 225, 042…

Nezavisna udruga mladih
1. siječnja 2014.

Nezavisna udruga mladih

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Nezavisna udruga mladih Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona: 042 490 677,…

Udruga Lepoman
1. siječnja 2014.

Udruga Lepoman

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga Lepoman Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail i…

Udruga “Lepoglavski ahat”
1. siječnja 2014.

Udruga “Lepoglavski ahat”

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga “Lepoglavski ahat” Sjedište i adresa: Lepoglava, Trakošćanska 26 Broj telefona: 098 1826 579 E-mail…

Udruga Fijolica
1. siječnja 2014.

Udruga Fijolica

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga Fijolica Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka E-mail i…

Udruga Branitelji Hrvatske
1. siječnja 2014.

Udruga Branitelji Hrvatske

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga BRANITELJI HRVATSKE Lepoglava Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7 Broj telefona: 098 544…

Udruga antifašističkih boraca Lepoglava
1. siječnja 2014.

Udruga antifašističkih boraca Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI Naziv: Udruga antifašističkih boraca Lepoglava Sjedište i adresa: nema evidentiranih podataka Broj telefona: nema evidentiranih podataka…