Javna savjetovanja

ZATVORENO Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Klasa: 013-03/24-01/6 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I…

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Klasa: 013-03/24-01/5 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I…

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
29. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Klasa: 013-03/24-01/4 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 29.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA…

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave
24. travnja 2024.

ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave

Klasa: 013-03/24-01/3 Urbroj: 2186-9-03/1-24-1 Lepoglava, 24.04.2024. godine JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU…

Javno savjetovanje – sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu
31. siječnja 2024.

Javno savjetovanje – sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu Jedinstveni upravni odjel KLASA: 013-03/24-01/2…

Javno savjetovanje: odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
15. lipnja 2023.

Javno savjetovanje: odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa…

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023
17. ožujka 2023.

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 400-03/22-01/2 Urbroj: 2186-9-03/1-23-5 Lepoglava, 17.03.2023. godine Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama…

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
17. ožujka 2023.

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 400-04/22-01/2 Urbroj:2186-9-03/1-22-5 Lepoglava, 17.03.2023. Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“…

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune proračuna grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
16. ožujka 2023.

ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune proračuna grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 400-02/22-01/1 Urbroj: 2186-9-03/1-23-5 Lepoglava, 16.03.2023. godine Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama…

Javno savjetovanje: Odluka o socijalnoj skrbi grada Lepoglave
9. ožujka 2023.

Javno savjetovanje: Odluka o socijalnoj skrbi grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 550-01/23/01/1 Urbroj:2186-9-03-23-2 Lepoglava, 09.03.2023. godine Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne…

ZATVORENO: Javno savjetovanje: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Lepoglave za 2023. godinu
3. ožujka 2023.

ZATVORENO: Javno savjetovanje: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Lepoglave za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel Klasa: 245-01/23-01/1 Urbroj: 2186-09-03/1-23-2 Lepoglava, 03.03.2023. godine J A V N I P O Z I V…