Akti gradonačelnika

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PLANA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

Tablični predložak – godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU

Tablični predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.-31.12.2021. GODINE  ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22 )

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STERILIZACIJE I KASTRACIJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVCA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA GRAD LEPOGLAVU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/22)

PROVEDBENI PLAN PROVOĐENJA PREVENTIVNE I OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE DDD MJERE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/22)

ODLUKA O DONOŠENJU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE

PROVEDBENI PROGRAM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

OBRAZAC ZA IZRADU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE OD 2021. DO 2025. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA U UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE  O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LEPOGLAVA (.pdf)

PROTOKOL ZA POSTUPANJE PRILIKOM REDUKCIJE DIVLJAČI

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 61/19)