Natječaji

ZATVORENO – JAVNI POZIV Za Dodjelu Potpora Male Vrijednosti Za Poticanje Razvoja Malog Gospodarstva Na Području Grada Lepoglave Za 2024. Godinu
28. lipnja 2024.

ZATVORENO – JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu

Gradonačelnik KLASA: 402-02/24-01/2 URBROJ: 2186-9-01-24-1 Lepoglava, 28. lipnja 2024. Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na…

Ponovno Otvoreno – Javni Poziv Za Dodjelu Potpora U Poljoprivredi Za 2024. Godinu   
15. svibnja 2024.

Ponovno otvoreno – Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2024. godinu  

Gradonačelnik KLASA:402-02/24-01/1 URBROJ:2186-9-01-24-1 Lepoglava, 15.05.2024. Temeljem odredbe članka 6. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do…

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA
18. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/2 URBROJ:2186-9-02-24-9 Lepoglava,18.04.2024. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ Za Prikupljanje Pisanih Ponuda Za Davanje U Zakup  Poljoprivrednog Zemljišta U Vlasništvu Grada Lepoglave
10. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

KLASA: 945-01/24-01/1 URBROJ: 2186-9-03/1-24-2 Lepoglava, 10.04.2024. godine Temeljem Odluke gradonačelnika o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
5. travnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/1 URBROJ:2186-9-03-24-9 Lepoglava, 05.04. 2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim…

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE
27. veljače 2024.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

Gradsko vijeće KLASA: 029-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-02-24-2 Lepoglava, 27.02.2024. godine Temeljem odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ  Za Prijam U Službu Vježbenika Na Određeno Vrijeme U Trajanju Vježbeničkog Staža 12 Mjeseci
15. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi…

NATJEČAJ Za Financiranje Programskih Sadržaja Elektroničkih Medija U 2024. Godini
9. veljače 2024.

NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i  114/22, dalje u tekstu: Zakon o elektroničkim…

JAVNI NATJEČAJ Za Financiranje Programa I Projekata Od Interesa Za Opće Dobro Koje Provode Udruge Na Području Grada Lepoglave U 2024. Godini
9. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće…

ZATVOREN – Natječaj Za Dodjelu Stipendija Studentima Grada Lepoglave  Za Akademsku Godinu 2023./2024.
16. siječnja 2024.

ZATVOREN – Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2023./2024.

Gradonačelnik KLASA: 604-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-01-24-2 Lepoglava, 16.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
11. siječnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/3 URBROJ:2186-9-03-24-6 Lepoglava, 11.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
1. prosinca 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/2 URBROJ: 2186-9-03/1-23-8 Lepoglava, 1.12.2023. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…