Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA
18. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/2 URBROJ:2186-9-02-24-9 Lepoglava,18.04.2024. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ Za Prikupljanje Pisanih Ponuda Za Davanje U Zakup  Poljoprivrednog Zemljišta U Vlasništvu Grada Lepoglave
10. travnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

KLASA: 945-01/24-01/1 URBROJ: 2186-9-03/1-24-2 Lepoglava, 10.04.2024. godine Temeljem Odluke gradonačelnika o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
5. travnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/24-01/1 URBROJ:2186-9-03-24-9 Lepoglava, 05.04. 2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim…

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE
27. veljače 2024.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

Gradsko vijeće KLASA: 029-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-02-24-2 Lepoglava, 27.02.2024. godine Temeljem odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne…

JAVNI NATJEČAJ  Za Prijam U Službu Vježbenika Na Određeno Vrijeme U Trajanju Vježbeničkog Staža 12 Mjeseci
15. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi…

NATJEČAJ Za Financiranje Programskih Sadržaja Elektroničkih Medija U 2024. Godini
9. veljače 2024.

NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i  114/22, dalje u tekstu: Zakon o elektroničkim…

JAVNI NATJEČAJ Za Financiranje Programa I Projekata Od Interesa Za Opće Dobro Koje Provode Udruge Na Području Grada Lepoglave U 2024. Godini
9. veljače 2024.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće…

ZATVOREN – Natječaj Za Dodjelu Stipendija Studentima Grada Lepoglave  Za Akademsku Godinu 2023./2024.
16. siječnja 2024.

ZATVOREN – Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2023./2024.

Gradonačelnik KLASA: 604-02/24-01/1 URBROJ: 2186-9-01-24-2 Lepoglava, 16.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
11. siječnja 2024.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/3 URBROJ:2186-9-03-24-6 Lepoglava, 11.01.2024. godine Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

Javni Natječaj Za Prodaju Nekretnina U Vlasništvu Grada Lepoglave
1. prosinca 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel KLASA:940-08/23-01/2 URBROJ: 2186-9-03/1-23-8 Lepoglava, 1.12.2023. Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

ZATVORENO – Javni Poziv Za Dodjelu Potpora Mladim Obiteljima Za Rješavanje Stambenog Pitanja Na Području Grada Lepoglave Za 2023. Godinu
27. studenoga 2023.

ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području grada Lepoglave za 2023. godinu

Grad Lepoglava i ove će godine, nastavljajući s provedbom demografskih mjera, pružiti potporu mladim obiteljima koje žele riješiti svoje stambeno…

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ  Za Prijam U Službu U Grad Lepoglava – Voditelj Pododsjeka Za Komunalno Redarstvo
23. listopada 2023.

ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj…